Sales Agent Booking: +60163072303 | Email: khazanahbumimerdeka@gmail.com | Alamat: Jesselton Point Ferry Terminal - Kota Kinabalu, Sabah
Cart 0
DASAR PENAFIAN (DISCLAIMER POLICY)

Dikemaskinikan terakhir: 01 Mei 2018.

Maklumat yang terdapat di https://www.pakejpercutiansabah.com/ laman web ("Perkhidmatan") adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja.

"Pakej Percutian Sabah" tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan atau ketinggalan kandungan dalam Perkhidmatan.

"Pakej Percutian Sabah" tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan khas, langsung, tidak langsung, berbangkit atau sampingan atau apa-apa kerosakan sekalipun, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tort lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau kandungan Perkhidmatan. "Pakej Percutian Sabah" berhak membuat tambahan, penghapusan, atau pengubahsuaian kepada kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

"Pakej Percutian Sabah" tidak menjamin bahawa laman web itu bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

"Pakej Percutian Sabah" ini ada menggunakan bahan material (gambar and video) yang di muat naik / muat turun dari laman web dan media sosial secara umum. Jika anda mendapati material anda ada digunakan di dalam web ini yakni sebelum disahkan hak cipta terpelihara, sila hubungi kami melalui "Contact Form" untuk dinyahpautkan.  Kami yakin, penggunaan hanya berunsurkan penggunaan adil (Fair Use) kerana bahan material tersebut di muat naik / muat turun dari laman web umum dan media sosial umum. 

Penafian ini untuk "Pakej Percutian Sabah" dikuasakan oleh TermsFeed.


PENAFIAN PAUTAN LUARAN
Laman web https://www.pakejpercutiansabah.com/ mungkin mengandungi pautan ke laman web luaran yang tidak disediakan atau dikekalkan oleh atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan "Pakej Percutian Sabah".

Sila ambil perhatian bahawa "Pakej Percutian Sabah" tidak menjamin ketepatan, kaitan, ketepatan masa, atau kesempurnaan sebarang maklumat di laman web luar ini.